Vremenska skala
eksperimentalni sadržaj

Pred vama je jedinstveni (na svetskom nivou!) pokušaj vizuelnog prikaza životnog veka samo najpopularnijih pravaca latina. Iz nje se lako mogu uočiti razne interesantne stvari: nastanak, razvoj, i rast/pad popularnosti odr. pravca; zatim u kojim je razdobljima rasla generalna popularnost latino muzike na globalnom nivou (što je uvek uslovljavalo porast diverziteta muzike). Još uvek u izradi...