Širenje popularnog evropskog plesa


Počevši sa putovanjima i istraživanjima u 16 i 17 veku, popularni ples je pronašao svoj put iz Evrope u druge delove sveta. Emigranti sa Britanskih ostrva u Sev. Ameriku (SAD i Kanada), Južnu Afriku i Australiju, poneli plesove iz svoje domovine u te regije. Ti plesovi su takođe često sadržali elemente drugih nacija. Primera radi, u Južnoj Africi su domaći plesovi i muzika pokazivali englesku naklonjenost paternima (ponavljanju) i holandskog običaja udaranja stopala. Patern do-si-do (dos-a-dos, "back to back") u severno-američkom square plesu jasno je pokazivao francuski uticaj.

Uticaj španskih osvajača i konkistadora bio je očigledan širom Latinske Amerijke, gde je miks evropskih, američkih, afričkih i azijskih kulturnih elemenata požnjeo tango, sambu, kongu i druge popularne plesove 20-og veka. Maksiko /Klikni!/ i Brazil /Klikni!/ predstavljaju upečatljive primere mešavine ljudi i plesova. Meksički indijanci bili su preplavljeni špancima, koji su sa sobom doveli ne samo afričke, već i azijske robove, sa Filipina i Malaja. Sa njima su došli sinkopirani ritmovi koji će latino-američke plesove učiniti tako popularnim. 1860-ih su došle francuske armije predvođene arh-vojvodom Maksimilijanom od Austrije. Od ranog 16. veka sve do Revolucije 1911, Meksikom /Klikni!/ su bez prestanka harale popularne pesme i plesovi iz raznih evropskih zemalja. Prvo je došla španska zarabanda a potom fandango. Kasnije, viša špansko-francuska klasa se zaludela operom, a valcer, mazurka i polka su dobile španski ukus i bila im je data sveža nijansa afričkih i azijskih ritmičkih elemenata.

Foxtrot plakat, circa 1914Brazil /Klikni!/ je nudio sličnu sliku. Slučaj sambe pokazuje kako pomeranja i mešanja rasa proizvode različite rezultate. U severnom Brazilu /Klikni!/, samba je bilo mesto gde se održavao društveni ples, i još uvek se održava(ju). Sve do nedavno, to su bili valcer, polka i fokstrot. U Bahiji (istočnom centralnom Brazilu /Klikni!/) Samba je bio komunalni rasprostranjeni ples koji se igrao za vreme karnevala sa mahnitim okretanjem, i isticanjem u centru kruga. Na severozapadu, Samba je bila nesinkopirana 1-taktna melodija. U Rio de Ženeiru, popularni ples Samba bio je predstavljen 1917. kao razuzdan partnerski ples (u paru).

Tokom 20-og veka, fonograf (kasnije gramofon), film, radio i konačno televizija učinili su da tadašnji "Zapadni ritmovi" postanu vlasništvo celog sveta - podjednako poznatim u Japanu, Africi, Indiji ili na Filipinima, kao u Njujorku ili Londonu. Putnik sa Zapada sretao se sa istim pesmama i viđao iste pokrete i korake kao kod kuće. On nije više, kao vek ranije, bio stranac pred modernim lokalnim plesovima. Tranzistorski radio aparat postao je statusni simbol u mnogim primitivnim delovima sveta. Zvuci iz njega, zajedno sa ostalim elementima Zapadne civilizacije, oslabili su vladavinu domaćih plesova koji su, kako je 20 vek prolazio, bili u opasnosti da postanu muzejski eksponati u mnogim krajevima. Danas, u XXI veku, sa sveprisutnim Internetom, ovo je sve rasprostranjeniji fenomen. Zato se danas za Salsu u šali kaže da je "spasila svet od 3. svetskog rata".

LatiNet logo
Poslednja izmena:
2015-10-18