Vodiči
eng. jezik jezik

Jedan od polaznih koncepta LatiNeta bio je priređivanje korisnih i tematski strogo orijentisanih vodiča kroz latino tematiku, ispostavilo se - najviše u vidu kratkih eseja. Trenutno ih je četrnaest:

Regionalni vodič kroz muziku Latinske Amerike
Sažeti pregled stilova i autora po zemljama Latinske Amerike.

Prikaz tradicionalnih muzičkih instrumenata zastupljenih u muzici Anda sa osvrtom na osnovne ritmičke obrasce
Opširan i informativan tekst preuzet iz zbornika Jugoslovenskog društva latinoamerikanista.

Naš dragulj - multimedijski pregled svih autentičnih latino instrumenata.
Vodiči kroz mnogobrojne latino pravce
Opširni vodič sa opisima preko 50 muzičkih žanrova , uz tekstove o pripadajućim plesovima.

Dragulj br. 2 sa 260 termina. Potpuno kros-linkovan (uglavnom unutar sebe, a ka spolja uglavnom na: pravce, biografije i instrumente).

Autorski prikaz, stalno ažuriran, sa prikazima novih stilova, žanrova i sl.

Informišite se o najpoznatijim letnjim pićima.

Najveći i najpoznatiji karnevali.
Karnevali generalno
Istorijat, simbolika i značenje ovog vida okupljanja.
nota
Najveće i najpoznatije zbirke muzike odabrane "od spretnih ruku" stručnjaka istančenog ukusa.
nota
Nađite odgovore na ključna pitanja tehničke prirode vezana za podele: žanrove, stilove, (pod)pravce...
LatiNet logo
Poslednja izmena:
2020-01-09