SAMBA
  MUZIKA

Najrasprostranjenija forma tipično afro-brazilske muzike je Samba. Ovaj termin, pak, označava različite stvari u raznim delovima Brazila /zastava/. Na primer, na severu se odnosi na mesto gde se održava bilo koji tip plesa; oko Bahije on označava Batuque; u folk muzici Južne Amerike Samba razdvaja muziku u ritmu duple lišenog tipične crnačke sinkopacije; dok u Rio de Ženeiru termin stoji za ritmički žanr popularne plesne muzike asocirane sa Karnevalom. Bahija stil se u narodu naziva "ruralnom sambom", originalnim terminom za kružnu plesnu muziku Bantu porekla, od koje je jedna varijacija "samba de roda". Iako najčešće identifikovan sa Batuque-om i verovatno dobiven iz muzike i candomble plesa, on je nešto mekšeg tempa uz manje akcenata od svog prototipa. Tehnika "odzivnog" pevanja nastavlja se u ruralnoj sambi, uz upotrebu sinkopiranja. Uvodi bahijskih sambi ponekada sadrže instrumenta koji su daleko od više afrički orijentisanog Batuque-a, poput: pandiera, tamvilaoa ili gitare, zvečke i ponekad berimbau.

Vrste iz Rio de Ženeira nazivaju se "urbanom sambom", i egzistiraju u dva oblika: samba de morro ("sa brda") i gradska samba. Prvi je žanr povezan sa žiteljima favela Rija (siromašnih delova grada koji se nalaze na okolnim brdima koja gledaju na komercijalne delove grada, i stambene srednjih i viših klase), koji svake godine pre Karnevala uče nove sambe i marče ("marševe") u escolas de samba (školama sambe). Tokom tipičnog sastanka u escola de samba, plesni i muzički instruktori uče nove korake i melodije za taj karneval, dok perkusivna sekcija obezbeđuje plesne ritmove. Melodije se obično pevaju sa jednoglasnim refrenom od strane svih plesača, nakon što vođa pesme odpeva strofu (ovaj stil nije odzivni). One su napadno evropske, tačnije brazilski evropske, ali ne i afričke u svojoj konturi, mada su sinkopirane. Ritmovi perkusije su pak veoma kompleksni i ekstremno zvučni, sa dodatnom upotrebom duplih zvona, zvečki, daira, i puite (tj. kuike prepoznatljivog trvenog bubnja). Mnogi od ostalih bubnjeva su zapadnjački vojni doboši. Samba "elite", tzv. downtown samba je popularna muzika. Pesma, pevane sa jednoglasnim refrenima, su aranžmani koje prati tipični salonski orkestar sa duvačkim i ostalim instrumentima sa trap bubnjarem koji tek povremeno demostrira afrikanizme. Sa ovakvim tipom muzike, i ostalim srodnim niz skalu afričkog muzičkog nasleđa, stiglo se do tačke u kojoj je praktično nemoguće razlučiti izvore.

 
 
  PLES

Kao sa svim nama poznatim salonskim latino plesovima, sa našeg "evropskog" stanovišta u osnovi postojie društveno-školska tj. plesna (4/4, ples u paru) i autentična tj. ulična 3/4 verzija ovog popularnog plesa. Obe varijante su dinamične i žovijalne prirode, a pogotovo druga koju viđamo na karnevalima (vidi video ispod).

"Bočno gibanje" u originalnom značenju je poput muzike afro-brazilskog porekla i sredinom 1920-ih iz Amerike prelazi i u evropske plesne dvorane u nešto uređenijoj formi prilagođenoj plesu u paru.

Samba je jedna od pet latino disciplina u sportskom plesu (pored rumbe, ćaćaća, džajva i paso-doblea).

 

 
 
  UTICAJNI UMETNICI
Alcione, Milton Banana, Joăo Bosco, Elizete Cardoso, Beth Carvalho, Chico Da Silva, Wilson DasNeves, Martinho Da Vila, Paulinho da Viola, Jorginho do Império, Abel Ferreira, Grupo Batuque, Grupo Raça, Marçal, Carmen Miranda, Dóris Monteiro, Joăo Nogueira, Clara Nunes, Gilson Peranzzetta...
 
povratak na pravce