MARIACHI
  MUZIKA

Saplejera iznad idu 2 tipične numere: M. Lourdes - Cancion Mexicana i V. Fernandez - Adios Soldado

Kraj prošlog veka prepoznao je vek postojanja ove forme Meksičke /Meksiko/ folk muzike, koja može biti romantična ali takođe da gura i fiestu (tulum). Muzičari prepoznatljivo "uniformisani" u seljačku nošnju, u sandalama i sa belim pantaloonama i sombrero šeširima su ga u početku izvodili isključivo kao žičanu instrumentalnu muziku zvanu Son Jaliscience ili samo Son. Migracijom u veće gradove je u urbanoj formi dobila naziv za koji se predpostavlja da je potekao od francuske reči “mariage" (brak). Važno je pomenuti da se pod nazivom Mariachi mogu podrazumevati: bend, muzika i pojedinac.

Mariachi orkestar
To je "onaj" poznati izgled!

Autor ovih redova ne poznaje osobu sa srcem koje melodija i pesma mariači orkestra neće omekšati, a i postoji li provereniji način osvajanja ženskog srca od dovođenja ovih momaka pod prozor u kasne sate?

Muzički je očigledan Evropski uticaj valcera, polke i salonskog stila spojen sa tradicionalnom instrumentacijom iz kolonijalnog perioda (mahom: violina, harfa, razne gitare). Izvođačka forma je posledica perioda nakon Meksičke revolucije kada su radnici u hacijendama masovno gubili posao i bili prinuđeni da lutaju u malim grupama. Ti isti radnici su po pravilu umeli da sviraju što im je olakšavalo zaposlenje. Dolaskom u gradove, krajem 19 veka muzika je dobila novu formu pod uticajem izvedbe orquestas tipicas. Prvi snimci su načinjeni početkom 20 veka i zajedno sa radijem su uticali na finalnu stilsku definiciju koja je danas deo kulturnog identiteta Meksika /Meksiko/. Tako je 1920-ih popularnost džeza i kubanske muzike unela trubu koja je stavila u drugi plan harfu i violine.

 
 
  PLES
Jarabe Tapatío

Plesni stil varira regionalno, ali u bržem tempu dominira tzv. Zapateado ples španskog porekla sa udaranjem u cipele u ritmu muzike. Kao ples u paru se javlja autentični stil zvani Jarabe Tapatío udvaračke prirode.

Ipak, lagani tempo svih sporijih mariači numera je uvek pogodan za klasični bečki valcer.

 
 
  UTICAJNI UMETNICI
... José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Ana Gabriel...
 
povratak na pravce