CUECA
  MUZIKA
Slika tradic. čileanske zamakueke

Zbog nejasnih korena (koji definitivno vuku korene iz Španije i Evrope mada ukršteni sa lokalnim uticajima) i isprepletanog razvoja varijacije su poznate kao: marinera, zamba i kueka - međusobno različite, pa i u odnosu na zamacuecu iz koje su potekli svi pre par vekova. U pitanju je familija muzičkih stilova i plesova koji dolaze iz Argentine /zastava/, Perua /zastava/, Bolivije /zastava/ i Čilea /zastava/. U Čileu čak ima status nacionalnog plesa ozvaničen 1979. Kako se razvijala i širila, geo-politička situacija varirala, i ime se menjalo. Npr. kada su mornari kueku odneli u Meksiko /zastava/ tamo je bila poznata kao la chileana (jer su to bili mornari iz Čilea /zastava/ i zapravo se naziva marinera - a ne chileana - u čast Peruanskih mornara).

 

 

 
 
  PLES

Mada je danas to već folk ples, ali se pleše u paru još od kolonijalnog perioda i odlikovala je dinamika uz gitarsku muziku. Partneri se kreću jedno oko drugog, prilaze i odmiču, vrteći maramicu u ruci. Marinera je tako priobalski plesni stil, i ako nežan i romantičan u sebi nosi peruanski kulturni diverzitet.

 
 
  UTICAJNI UMETNICI
 
povratak na pravce