CANDOMBE
  MUZIKA

Kandobe karneval
Kandobe karneval u Montevideu
Urugvajski /Urugvaj/ stil muzike i plesa nastao poput mnogih pod afričkim uticajem (Bantu). Za robove koji su ga doneli sa sobom imao je ogroman značaj kao muzičko-religijski kolektivni izraz. Termin ne treba mešati sa Kandobleom - vidom afro-brazilske religije. Per se predstavlja važan deo Uguvajskog /Urugvaj/ kulturnog nasleđa, i ako se drugačije praktikuje u Argentini /zastava/ (kao preteča tango milongi) i Brazilu /zastava/ (gde je zadržala religijsku ulogu).

Kandobe karneval
Cuerda tamboriles, poimence po širini
Muziku u kandombeu izvodi cuerda - grupa perkusionista koja svira na tamboriles udaraljkama sa tri naziva, u zavisnosti od veličine tj. zvuka:
  • chico, mali visokog tona sa ulogom ritmičkog klatna;
  • repique, ukrašava ritam kandombea sa improvizovanim frazama
  • piano, najširi i najdublji, služi kao bas osnova.

Ritmička osnova u kandombe muzici je poznati nam klave patern (u 3-2 formi) i svira se strane bubnja.

 
 
  PLES
Tipičnu punu kandombe postavu poznatu kao Comparsa Lubola (kada su u pitanju belci zacrnjeni nagorelom plutom) ili Candombera (u slučaju crnaca) sačinjava cuerda, grupa ženskih plesačica (mulatas) i nekolicina simboličnih likova svaki sa posebnim kostimom i plesom: La Mama Vieja (Stara majka), El Gramillero (travar-iscelitelj) i El Escobero (Metlar, koji osim što vrsno pleše žonglira metlom).
 
 
  UTICAJNI UMETNICI
Ruben Rada...
 
povratak na pravce