Bomba
  MUZIKA

Slušate: Banco Popular De Puerto ´Rico - Felicidades (Bomba en Navidad)

Bomba je portorikanski /Portoriko/ naziv za vrstu plesa. Veruje se da je poreklom iz zapadne Afrike i da su ga doneli robovi doneti odatle. Neki tvrde da je prvi put viđen u portorikanskom gradu Loiza još u 17. veku. Bomba se pojavljivala svuda gde su živeli i radili zapadnoafrički robovi i njihovi potomci.

Bomba
Bomba ansambl i pevači

Tamošnjim afričkim zajednicama bilo je zabranjeno da obožavaju svoje predke pa su bili primoreni da svoje običaje podvuku pod hrišćanske svece koje bi slavili plešući bomba muziku.

U osnovi Bomba služi kao pratnja plesačima i postoji više vrsta koje se razliku po ritmu. Neke bombe imaju afrička imena poput babú, belén, cunyá, yubá, itd. Dok druge imaju imena koja su povezana sa vrstom plesa koji prate.

Bomba je imala veliki značaj kod robova i danas bi je nazvali multimedijskim događanjem jer je uključivala pevanje, ples i muziku. Obično počinje ženskim glasom (laina) koja peva frazu koja imitira poziv. Odgovara joj hor sa antifonalnim odzivom koji prate muzičari u 2/4 i 6/8 taktu sa raznim perkusivnim instrumentima. U međuvremenu, plesači nastavljuju sa pokretima u parovima i bez kontakta. Vokali se oslanjaju na melodiju a harmonija se ne koristi. Tekstovi su improvizovani i tradicionalne prirode često se baveći tekućim događajima u zajednici.

Instrumenti koji se koriste podrazumevaju tambores - obično nisko-naštimovani buleador ili visoki subidor koji vode dijalog sa plesačima i čine osnovu ritma. Zatim tu su palice palitos koje se udaraju o rezonantnu površinu i jednu maraku (a ne par, kao obično) koju najčešće svira pevačica.

Posebno se vezuje za portorikansko selo Loiza Aldea gde se i danas izvodi u originalnoj formi tokom festivala u Santiagu.

Bomba ili Bomba del Chota se takođe zovu muzika i ples Afro-Ekvadorske etno-grupacije iz regiona Chota (dolina i gornji sliv reke Mira), severni Ekvador /zastava/.

 
 
  PLES
Teško je odrediti stil jer su u pitanju familije plesova i pratećih ritmova. Neki plesovi su bili afričkog porekla, ali je bilo i evropskih uticaja poput leró, koji ime vuče od formacije pesača koja je simbolizovala ružu. Bombe su se plesale prilikom važnih društvenih i dugih slavlja. dosta toga je napisano iznad, ali treba dodati da su plesači esencijalni za bombu. Oni se u parovima i bez kontakta smenjuju naspram bubnjeva stvarajući tako svojim pokretima svojevrsan dijalog na koji odgovaraju solo bubnjari. Jedan od plesača bi obično prišao muzičarima i odigrao niz brzih koraka zvanih "floretea piquetes", stvarajući priču u stilu "poziv-odziv" - ritmički dijalog koji je srce ovog žanra. U tom maniru se smenjuju i ostali igrači.
 
 
  UTICAJNI UMETNICI
Los Pleneros de la 24, Banco Popular...
 
povratak na pravce