Generalna podela plesova

[ odmah na: Latino PRAVCE ili Pregled ritmova ]

PlesPles se generalno može podeliti na nekoliko kategorija od kojih većina svakako zaslužuje posebnu priču. Generalno pokret uz muziku se može podeliti na:

  • umetnički (performans /šou/, balet, solo, itd.);
  • ritualni (trans, etno /simbolički/, itd.);
  • i oni koji nas interesuju: društveni (tj. zabavni, popularni ili socijalni) ples - obično se izvodi u paru.

Društveni (salonski, dvoranski) ples, međunarodno standardizovan (sjajna i korisna stvar; jer znači da nam to isto znanje omogućava da zaplešemo sa partner/k/om svuda, širom planete), obuhvata tri vrste plesa:

Swing na velikom platnu!From swinging 40s to swinging 60s!Swing plesove odlikuje džezi "pokret na dva" (eng. fraza "breakin' on two"). Za razliku od klasičnih muz. formi gde je naglašen deo takta na 1 i 3 četvrtini (u 4/4 taktu), u Swing muzici su teški 2 i 4 udarac u taktu. Pošto se ovde ne bavimo muzičkom teorijom, a zanima vas temeljita dalja razrada, predlažemo vam da nabavite knjigu: Osnovna teorija muzike, Marko Tajčević.

Latino plesovi su pratili razvoj muzike. Kako je muzika bivala brža ili jednostavnija, i koraci su se odgovarajuće menjali. Zato su u Latinu muzički pravci i prateći im plesovi veoma usko povezani. A zbog razvnovrsnosti i izobilja muzičkih stilova, postoji i odgovarajuće impozantan broj plesova. Detaljnijem pregledu svih latino plesova pristupate preko strane sa pravcima Latino muzike; a možete odmah odavde da pogledate neke od najpoznatijih plesova (i njihovih muz. pravaca):

Takođe smo posl godinu dana doradili video galeriju Pregled ritmova koja na svojstven način paralelno pokriva i ples i muziku kroz video instruktaže za većinu pravaca.

Poslednja izmena:
12/22/2017